Več strokovnih služb je na pobudo staršev združilo svoje moči: vodstva srednjih šol, njihove svetovalne službe, policija, Center za socialno delo, Mladinski center…, da bi preprečilo nasilno porisovanje dijakov (t.i. »fazaniranje«) na prvi šolski dan. Vse starše prvošolcev prosimo, naj svoje fante in dekleta opozorijo, da nihče nima pravice posegati v njihovo zasebnost ali jih kakor koli ogrožati fizično ali psihično. Zato bodo na prvi šolski dan poostreni nadzori na avtobusih in vlakih, na šolskih poteh in v okolici šol. Na sredstvih javnega prevoza bodo poostrili inšpekcijski nadzor.

Sporočamo vam, da bomo tudi na šoli skrbeli za varnost prvošolcev. Če se novinec kljub vsemu počuti ogroženega, se lahko obrne na šolsko svetovalno službo ali katerega koli odraslega na šoli. Varne točke v mestu so še: Unicefova hiša, Žarek – dnevno-varstveni center, Krizni center, Center za socialno delo in policijske postaje.

Prilagamo zgibanko proti nasilnemu porisovanju, ki ga je v sodelovanju s šolami in policijo pripravil Center za socialno delo.

Naj vam prvi dan na srednji šoli ostane v lepem spominu!

Dostopnost