Dijaki 2., 3., in 4. letnika in spremljajoči učitelji smo se pravkar vrnili z ekskurzije »Po poteh Primoža Trubarja«, na kateri smo obiskali številna mesta v dveh nemških deželah (Baden Württemberg in Bayern), kjer je pridigal in delal praoče slovenske knjige Primož Trubar. Ekskurzija je medpredmetno povezovala nemščino, slovenščino, zgodovino, umetnostno zgodovino in geografijo, saj so dijaki na poti poleg globokih sledi, ki jih je pustil Trubar v svojem času tudi na nemških tleh, izkustveno spoznavali nemško kulturo in tradicijo, arhitekturo in umetniške sloge, zgodovinske okoliščine ob razvoju protestantizma, na poti pa tudi nemško pokrajino in oblikovanje le-te. Z novimi spoznanji o pomembnosti Trubarja tudi za Nemce se je pri dijakih, kot so napisali v evalvaciji, krepila tudi domovinska zavest.
Dijaki so ocenili ekskurzijo z najboljšo oceno.
Oraganizatorica ekskurzije:
Renata Bone, prof.

????????????????????????????????????

Dostopnost