Dijaki 2. in 3. letnikov gimnazije, ki se učimo nemški jezik in smo vključeni v projekt ERAZMUS, smo pričeli z delom. Tema projekta je čas tehnične oz. industrijske revolucije 19. stoletja ter njenega vpliva na vsakdanje življenje. Zanima nas, kako sta se pod vplivom industrijske revolucije spremenila naša regija in življenje v njej. Dijaki goriške gimnazije imamo nalogo predstaviti Bohinjsko železnico ter življenje Aleksandrink v naših krajih. Verjetno ste že opazili, da smo začeli s »postavljanjem« proge na šolskih hodnikih.
Tukaj pa nastopite VI. Če ima kdo od vas doma v zvezi z Bohinjsko železnico kakšne stare razglednice, slike, pisma iz tistega obdobja, Vas prosimo, da jih do petka 5. februarja prinesete v zbornico, prof. Renati Bone ali prof. Tomažu Komelu.

Hvala za sodelovanje.
Vsi sodelujoči dijaki v projektu

Dostopnost