V četrtek, 11. februarja 2016, ob 18. uri so dijaki 4. letnika dramsko-gledliške smeri umetniške gimnazije v režiji mag. Nataše Konc Lorenzutti uprizorili dramo Češnjev vrt Antona Pavloviča Čehova, ki je tudi letošnje maturitetno besedilo pri predmetu teorija in zgodovina drame in gledališča. Dijaki so se izkazali s prepričljivo igro. Pričarali so nam pravo čehovljansko vzdušje, kar še zdaleč ni lahka naloga, zato jim lahko samo čestitamo. Pohvaliti je potrebno tudi mentorje: mag. Natašo Konc Lorenzutti za igralsko režijo, za lektoriranje odrskega govora in kostumografijo; prof. Dušana Teropšiča za vodenje dijakov pri odrske gibu in plesu; prof. Marka Krumbergerja za imenitno scenografijo ter oblikovanje gledališkega lista, vabil in plakatov; prof. Sandija Vrabca za izbor glasbe in vodenje orkestra. Sežetek igre, govora, giba, scenografije, glasbe, kostumov, maske in odrske tehnike je učinkoval tako sijajno, da je predstava presegla vse okvire šolske razredne uprizoritve, igralci so bili nagrajeni z bučnimi ovacijami.

Dostopnost