Devetošolce obveščamo, da je zadnji rok za posredovanje dokazil o izpolnjevanju vpisnih pogojev za športni oddelek petek, 26. februar 2016. Izpolnjevanje vpisnih pogojev za športni oddelek (razgovor s športnim in pedagoškim koordinatorjem) se bo ugotavljalo med 3. in 14. marcem 2016. Na razgovor bomo pisno vabili vse kandidate, ki bodo pravočasno oddali dokazila.

Do petka, 26. februarja 2016, sprejemamo prijave na preizkus likovne nadarjenosti. Uspešno opravljen preizkus je pogoj za vpis v umetniško gimnazijo likovne smeri. Preizkus bo potekal 8. marca 2016. Na preizkus boste pisno vabljeni vsi pravočasno prijavljeni kandidati.

 

Dostopnost