Tujejezično dijaško glasilo v nemščini, angleščini, francoščini, ruščini, španščini in italijanščini so pod uredništvom Renate Bone in mentorstvom profesoric tujih jezikov oblikovale naše dijakinje in dijaki.

Dostopnost