Naši dijaki so s kratko odrsko uprizoritvijo otvoritve Bohinjske železnice v gledališki dvorani Gimnazije sprejeli na izmenjavo dijake iz treh evropskih dežel – Češke, Nemčije in Italije. V okviru evropskega projekta Erasmus+, ki služi izmenjavi učencev, učiteljev in izobraževalnih institucij na evropskem nivoju in tako zasleduje tudi cilj zbliževati ljudi po Evropi in jih tako ozaveščati o drugih jezikih in kulturah, so dijaki naše gimnazije po treh gostovanjih v tujini tudi sami gostitelji in organizatorji 4. simpozija na tokratno temo Fin de Siécle. Skozi to prizmo bodo dijaki in njihovi gostje skupaj spoznavali lokalno dogajanje na prehodu devetnajstega v dvajseto stoletje.
Poleg spoznavanja Nove Gorice so se dijaki, s svojim bogatim programom odločili prikazati nastanek in razvoj Bohinjske železnice, približati tujim vrstnikom fenomen aleksandrink kot primer ženskega izseljenstva na Primorskem, se pokloniti delu slovenskega velikana in »sina treh narodov« Maxa Fabianija z obiskom njegovega Štanjela ter osvetliti razvoj turizma na prelomu stoletja v Postojnski jami in na Bledu. Obisk Ljubljane pa bo namenjen proučevanju arhitekturnih značilnosti Fin de Siécla. V tem času bodo tuji gostje bivali pri svojih vrstnikih, kar seveda omogoča zbliževanje in navezovanje tesnih stikov in prijateljstva, ki je tudi glavno vodilo pregovornega slovenskega gostoljubja.

Dostopnost