Strokovni svet RS za splošno izobraževanje je 16. 2. 2017 potrdil program umetniška gimnazija – smer gledališče in film, ki bo nadomestil program umetniška gimnazija – dramsko-gledališka smer. Izvajati se bo začel že z letom 2017/2018 na treh šolah, med katerimi je tudi naša gimnazija. Gre za splošno izobraževalni program, v katerem bodo dijaki pridobili vpogled v svet gledališča in filma.

Več o programu boste izvedeli ob pregledu predmetnika, za dodatne informacije pa sta vam na voljo šolski svetovalni delavki, Teja Puc (05 33 58 424, teja.puc@gimng.si) in Nadja Šuligoj Kunilo (05 33 58 413, nadja.kunilo@gimng.si).

Devetošolci, ki vas privlačita film ali gledališče, praktični in teoretični vidiki tovrstnega ustvarjanja, vabljeni k vpisu!

 

Dostopnost