Učbenike in ostalo učno gradivo za šol. l. 2017/18 boste dijaki prevzemali v učilnicah U01 in U02 v pritličju gimnazije  po naslednjem razporedu:

1. letniki: četrtek, 24. 8. 2017 od 8.00 do 12.00 v uč. U01

2. letniki; četrtek, 24. 8. 2017 od 8.00 do 12.00 v uč. U01

3. letniki: petek, 25. 8. 2017 od 8.00 do 13.00 v uč. U02

4. letniki: petek, 25. 8. 2017 od 8.00 do 13.00 v uč. U02

Dijaki, ki bivajo v dijaškem domu, lahko učbenike prevzamejo prvi šolski dan (1. 9. 2016) do 13.00 ure ali tisti dan, ko se vselijo v dijaški dom do 17.00. ure.  Vsi ostali se morajo za kakršnokoli izjemo predhodno  dogovoriti z upraviteljico učbeniškega sklada po e-pošti na natasa.tusek@gimng.si.

Seznami učbenikov z izposojevalnino in delovnih zvezkov s cenikom so dostopni na:

Seznam učbenikov z izposojevalnino za šol. l. 2017-18

Seznam delovnih zvezkov in učbeniških kompletov za tuje jezike s cenikom za šol. l. 2017/18

Dodatne informacije na e-naslovu knjiznica@gimng.si.

Dostopnost