Prvi dan počitnic smo se dijaki razredov, ki se učimo nemščino ali obiskujemo zgodovinski krožek, vrnili s šestdnevne medpredmetne ekskurzije po nemških deželah Branderburg, Berlin, Sachsen in Sachsen-Anhalt. Na ekskurziji smo obiskali mesta Dresden, Berlin, Potsdam in Wittenberg. Vsebinsko je imela ekskurzija več tematskih poudarkov. Poleg avtentičnega srečanja z nemškim jezikom in spoznavanja nemške kulture (izjemna baročna arhitektura v saški prestolnici, sodobna arhitektura in urbanizem v tretjem največjem mestu stare celine, sledi berlinskega zidu, multikulturnost Berlina in Nemčije, živahen utrip moderne prestolnice..) smo bili deležni tudi temeljitega vpogleda v zgodovinsko dogajanje (dediščina stare Prusije in rodbine Hohenzollern, 500-letnica reformacije in delovanje Martina Lutra v Wittenbergu, zgodovina 2. svetovne vojne in njene posledice v Berlinu in Dresdnu, hladna vojna v Evropi in razdeljeni Berlin z življenjem v razdeljenem mestu ..) in nenazadnje tudi doživeli povezanost nemške in slovenske kulture preko Primoža Trubarja, ki je deloval  tudi na nemških tleh.

Dostopnost