V petek, 8. decembra. je bila v galeriji Gymnasium otvoritev razstave slikarskih del dijakov 4. letnika umetniške gimnazije, likovnega oddelka. Dela so nastala že ob koncu 3. letnika. Predstavljajo vrh in zaključek daljšega učnega obdobja slikanja, tako v podobotvornem in oblikotvornem procesu, kot v obvladovanju formata. Tema so vedute Nove Gorice, vendar ne njenih najbolj prepoznavnih, »razgledniških« motivov, pač pa dveh obrobij mesta. Zahodno obrobje, Borov gozdiček, ki urbano urejeno zaključuje center mesta, postane v nekonvencionalno kadriranih kompozicijah tudi intimno slikarsko ugodje. Vzhodno obrobje, nedokončane Majske poljane, ki je degradirano mestno okolje, pa tudi likovno izraža neugodje, dvom, skrb, nedorečenost, prizadetost in tudi dramatičnost…Razstava bo na ogled do konca januarja 2018.

Dostopnost