V četrtek, 14. decembra, je na Biotehniški šoli v Šempetru potekal mednarodni projekt RUSKA MALICA, ki ga je organizirala Gimnazija Nova Gorica v sodelovanju s Šolskim centrom Nova Gorica, Ruskim centrom znanosti in kulture ter s sponzorskim prispevkom sklada Toneta Pavčka pri Društvu Slovenija – Rusija. Projekt so pripravile prof. Vesna Prinčič Crosatto, prof. Vesna Černe Mozetič (ŠC Nova Gorica) in prof. Teja Puc. Na delavnicah so sodelovali  učenci osnovnih šol UNESCO središča Nova Gorica: OŠ Šempas, OŠ Frana Erjavca, POŠ Bilje in dijaki srednjih šol: Gimnazije Nova Gorica, ŠC Nova Gorica – Gimnazije in Zdravstvene šole in Biotehniške šole ter dijaki Državnega  izobraževalnega zavoda s slovenskim učnim jezikom Cankar, Vega, Zois iz Gorice. Med njimi se ruščino učijo le naši dijaki in dijaki iz Italije. Skupaj se nas je zbralo 75 dijakov, mentorjev in gostov.

 

Dostopnost