V sredo, 7. marca 2018, smo se dijakinje, ki v 2. letniku obiskujemo projektno delo z osnovami raziskovalnega dela, udeležile ekskurzije v Ljubljano, kjer smo obiskale Filozofsko fakulteto in Veleposlaništvo Slovaške republike.

V svojih projektnih nalogah obravnavamo delo slovaških literarnih ustvarjalk Jane Bodnárove, Vladislave Fekete in Monike Kompaníkove, kot zunanja mentorica pa pri projektnem delu sodeluje dr. Špela Sevšek Šramel z Oddelka za slavistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, ki je ekskurzijo tudi organizirala.

Na Filozofski fakulteti nam je lektorica slovaškega jezika Darija Pivk pripravila kratek tečaj slovaščine ter predstavitev Slovaške. Sledilo je predavanje prof. dr. Jozefa Pallaya o dvojezičnosti.

Okoli 11. ure smo bili sprejeti pri 2. sekretarju na Veleposlaništvu Slovaške republike gospodu Lukášu Kajanu.

Program smo zaključili z ogledom Filozofske fakultete ter njenih oddelkov.

Na tej slovaško obarvani ekskurziji smo spoznali veliko o Slovaški in Slovakih ter se prvič od blizu soočili s slovaščino. Bilo je poučno in zagotovo bi vsi izkušnjo z veseljem ponovili.

Neža Ledinek Lozej, 2. e

Predavanje prof. dr. Jozefa Pallaya o dvojezičnosti

Sprejem na Veleposlaništvu Slovaške republike

 

Dostopnost