Če bi se sprehodili po prvem nadstropju  Gimnazije Nova Gorica, bi opazili, da skozi šolo “teče” Soča – sedaj že pol leta nastajajoča instalacija na steni. Naša smaragdna reka je rdeča nit slovenskega prispevka k evropskemu  ERASMUS+ projektu z naslovom  “Wasser – flüssige Nachbarschaft – Voda, gibljiva soseščina”. V okviru tega projekta so dijaki goriške gimnazije prejšnji teden s svojimi gosti iz treh držav – Češke, Nemčije in Nizozemske – v tujem jeziku raziskovali dogajanje, povezano z vodo s kemijskega, biološkega, geografskega in geološkega, ekološkega, zgodovinskega in umetniško ustvarjalnega vidika.

Evropski projekti ERASMUS+ so postali stalnica na Gimnaziji Nova Gorica. Dijaki in učitelji s takim načinom dela uresničujejo več ciljev teh evropskih projektov: razvijanje ključnih kompetenc ter razvijanje in uporaba inovativnih prijemov v učilnici in izven nje. Raste tudi motivacija in pripravljenost  spoznavati se z nekim drugim jezikom, drugo kulturo, drugimi navadami in drugačno tradicijo.  To nas opogumlja, da se spopadamo s tabuji in klišeji ter predsodki, ki jih pogosto gojimo do drugih narodov. Torej lahko razumemo program Erasmus+ ne samo kot dodatno možnost za praktično uporabo jezika, ki se ga učimo v šoli, ali kot obogatitev svojega teoretičnega znanja o drugih kulturah s praktičnimi izkušnjami, temveč stoji za učitelje v ospredju tudi naloga izoblikovati naše dijake v zrele, kritične in samostojne osebnosti.

Tuji dijaki so pustili sledi tako na šolski instalaciji Soče kot tudi pri pouku, ki so se ga udeleževali, in seveda tudi pri družinah, pri katerih so bivali. S seboj pa bodo odnesli prvo kitico pesmi Soči našega goriškega slavčka  Simona Gregorčiča, ki so se jo naučili na pamet. Goriški gimnazijci so se pred obiskom svojih vrstnikov iz Nemčije, Češke in Nizozemske že udeležili delovne izmenjave v Nemčiji, čaka jih še izmenjava na Nizozemskem in Češkem.

Dostopnost