Na državnem tekmovanju iz kemije, ki je bilo 5. naja v Ljubljani, so naši dijaki ponovno dosegli lepe uspehe! Jaka Levstek iz.1.A in Anja Rupar iz 3.A sta osvojila zlati Preglovi plaketi, Julija Klančič iz 1.A, Eva Grobiša iz 1.B, Katarina Gomiršek iz 1.C ter Matic Gregorčič iz 4.C pa so dobitniki srebrne plakete. Čestitke vsem nagrajencem ter mentoricama prof. Silvani Štucin in prof. Jožici Nusdorfer!

Dostopnost