DATUM URA UČILNICA PREDMET TIP IZPITA VRSTA IZPITA
petek, 16. 8. 2019 8.00 U08 ANGLEŠČINA pisni del izpita predmetni izpit
popravni izpit
petek, 16. 8. 2019 8.00 U08

MATEMATIKA

 

pisni izpit predmetni izpit
dopolnilni izpit (NOC)
popravni izpit
petek, 16. 8. 2019 8.00 U08 RUŠČINA pisni del izpita popravni izpit
petek, 16. 8. 2019 8.00 U08 GEOGRAFIJA pisni izpit popravni izpit
petek, 16. 8. 2019 8.00 U08 FILOZOFIJA pisni izpit dopolnilni izpit (NOC)
petek, 16. 8. 2019 10.00 U08 RUŠČINA ustni del izpita popravni izpit
petek, 16. 8. 2019 10.30 U08 ANGLEŠČINA ustni del izpita predmetni izpit
popravni izpit
ponedeljek, 19. 8. 2019 8.00 U08 MATEMATIKA pisni izpit popravni izpit
ponedeljek, 19. 8. 2019 8.00 U07 FIZIKA pisni izpit popravni izpit
torek, 20. 8. 2019 8.00 U08 LIKOVNA TEORIJA pisni izpit dopolnilni izpit (NOC)
torek, 20. 8. 2019 8.00 U08 NEMŠČINA pisni del izpita popravni izpit
torek, 20. 8. 2019 8.00 U08 ITALIJANŠČINA pisni del izpita predmetni izpit (VIŠ)
popravni izpit
torek, 20. 8. 2019 8.00 U08 FRANCOŠČINA pisni del izpita popravni izpit
torek, 20. 8. 2019 11.00 U08 NEMŠČINA ustni del izpita popravni izpit
torek, 20. 8. 2019 11.00 U08 ITALIJANŠČINA ustni del izpita predmetni izpit (VIŠ)
popravni izpit
torek, 20. 8. 2019 11.00 U08 FRANCOŠČINA ustni del izpita popravni izpit
sreda, 21. 8. 2019 8.00 U07 ZGODOVINA pisni izpit popravni izpit
sreda, 21. 8. 2019 8.00 U08 SLOVENŠČINA pisni del izpita popravni izpit
sreda, 21. 8. 2019 10.00 U08 SLOVENŠČINA ustni del izpita popravni izpit
četrtek, 22. 8. 2019 8.00 U11 KEMIJA pisni izpit popravni izpit
petek, 23. 8. 2019 8.00 U09 INFORMATIKA pisni izpit popravni izpit
ponedeljek, 26. 8. 2019 8.00 U08 SLOVENŠČINA pisni del izpita dopolnilni izpit (NOC)
ponedeljek, 26. 8. 2019 10.00 U08 SLOVENŠČINA ustni del izpita dopolnilni izpit (NOC)
torek, 27. 8. 2019 8.00 U08 ZGODOVINA pisni izpit dopolnilni izpit (NOC)
sreda, 28. 8. 2019 8.00 U08 RISANJE IN SLIKANJE izdelek z zagovorom dopolnilni izpit (NOC)

Razporedi izpitov po šifrah dijakov bodo 16. 8. 2019 objavljeni na oglasni deski šole (pred upravo).

Dostopnost