Četrtek 03. 09.Petek 04. 09.Ponedeljek 07. 09.Torek 08. 09.Sreda 09. 09.
 P  7.30 do 8.004.F4. A3. D2. B 
 1. 8.00 – 8.304. F4. A3. B2. B2. F
 2. 8.50 – 9.304.D3. C3. B2. C2. F
 3. 9.40 – 10.254.D / 4. G3. C3. A2. C2. G
Odmor 1 in 2
10.25 – 11.05
11.10 – 11.55
  2. D 2. G
4. 11.05 – 11.504. G3. G3. F 
 5. 11.55 – 12.404. C3. G2. A2. D
 6. 12.45 – 13.204. C / 4. B 2. A 
7.13.35-14.204. B   
 8.14.25 – 15.10    

Učbenike vračate v ČITALNICO. Hkrati z učbeniki lahko vrnete tudi ostalo izposojeno gradivo.

V čitalnico prihajate v dveh skupinah po 15 dijakov največ. Prosim, da se držite vseh navodil v povezavi s COVID-19 (maske in razkuževanje rok).

Knjižničarka

Tina Kogoj

Dostopnost