Novogoriški gimnazijci vsako leto ob Pomniku braniteljem slovenske zemlje na Cerju obeležimo mednarodni dan miru. Letos bi morali dogodek oblikovati četrtošolci v petek, 25. septembra. Pri različnih dejavnostih bi jih vodilo geslo Narava nas uči spoštovati življenje. Žal nam je ponagajalo vreme in načrtovanih dejavnosti nismo mogli izvesti tako, kot smo si zamislili. Dež pa ni bil ovira za skupino dijakov, mladih ambasadorjev Evropskega parlamenta, ki je na Cerju posadila drevo miru in s tem pokazala, da se dijaki zavedajo, da mir ni samoumeven, temveč se je zanj potrebno potruditi. S saditvijo drevesa na območju, ki ga je pred letom prizadel hud požar, so pokazali, da jim je mar za naravo, ki je lahko naša učiteljica. Uči na spoštovati sebe in druge ter spoštljivosti do okolja in življenja sploh.

Dogodek, ki tudi tokrat poteka v okviru mednarodnega UNESCO projekta Meja, bomo nadgradili z literarnim natečajem v slovenščini in angleščini ter likovnim in fotografskim natečajem.  

Dostopnost