RAZPORED DOPOLNILNIH, POPRAVNIH IN PREDMETNIH IZPITOV V REDNEM SPOMLADANSKEM (MAJSKEM) ROKU ŠOLSKEGA LETA 2020/21

DATUMURAUČILNICAPREDMETITIP IZPITAVRSTA IZPITA
Ponedeljek, 24. 5. 20218.00U28PSIHOLOGIJAPisni izpitPREDMETNI IZPIT
Ponedeljek, 24. 5. 20218.00U28GEOGRAFIJAPisni izpitPREDMETNI IZPIT
Ponedeljek, 24. 5. 20218.00U28FIZIKAPisni izpitPREDMETNI IZPIT
Ponedeljek, 24. 5. 20218.00U28KEMIJAPisni izpitPOPRAVNI IZPIT
Torek, 25. 5. 20218.00U27ANGLEŠČINAPisni del izpitaPREDMETNI IZPIT
Torek, 25. 5. 20218.00U27NEMŠČINAPisni del izpitaPOPRAVNI IZPIT
Torek, 25. 5. 20218.00U27MATEMATIKAPisni izpitPREDMETNI IZPIT
Torek, 25. 5. 20218.00U27MATEMATIKAPisni izpitPOPRAVNI IZPIT
Torek, 25. 5. 20218.00U27LIKOVNA TEORIJAPisni del izpitaDOPOLNILNI IZPIT
Torek, 25. 5. 202110.45U24ANGLEŠČINAUstni del izpitaPREDMETNI IZPIT
Torek, 25. 5. 202111.00U24NEMŠČINAUstni del izpitaPOPRAVNI IZPIT
Torek, 25. 5. 202111.00U25LIKOVNA TEORIJAUstni del izpitaDOPOLNILNI IZPIT

Razporedi izpitov po šifrah dijakov so objavljeni na oglasni deski šole (pred upravo).

Dostopnost