V gimnazijski galeriji Gymnasium je na ogled zaključna razstava likovnih del 4.f oddelka Umetniške gimnazije likovne smeri. S to razstavo tudi simbolično zaključujemo štiri letno izobraževanje generacije na likovno vizualnem področju. Dela so nastajala pri predmetu Risanje in slikanje, ki je najbolj konstanten strokovni predmet na likovni smeri, vendar pa v svojo oblikotvorno prakso vključuje tudi znanja ostalih strokovnih predmetov.

Razstava je tematsko dvodelna. 

Prva postavitev vsebuje dela po lastnem izboru iz 3. in 4. letnika, nastala izključno pri pouku na daljavo, torej doma. Pozna se odsotnost nenadomestljivega živega stika v razredu, toda ta manko je omogočil neko novo ustvarjalno  kvaliteto. Samostojnost pri izbiri motiva, mizanscene tihožitij in oblikovanju lastnih likovnih strategij na dano temo. Umetniško ustvarjanje je navsezadnje v veliki meri stvar individualne svobode.

Osrednja postavitev je Portret, ki je redna učna tema v 4.letniku. Ta istočasno kaže svoj kolektivističen in individualističen pristop. Znotraj uniformirane celote je tako vsako delo izrazito osebna poetika. Vrednost študijske risbe portreta v tem primeru ni samo prepoznavnost portretiranca, ampak predvsem prepoznavna likovna govorica portretista. Posledično vsaka risba izraža tudi stopnjo usvojenega znanja. Ta je nedvomno na visoki ravni, nekatere risbe mejijo na mojstrstvo. Z barvo, ki je najbolj čutno simbolni likovni element, skuša portretist v ozadju tudi karakterno označiti portretiranca, tako kot ga čuti.

Zaščitna maska kot ponavljajoči element je atribut časa in realnosti v kateri smo se znašli. Pozitivistično gledano pa je lahko tudi modni dodatek….   

4.f razred Umetniške gimnazije likovne smeri

Dostopnost