Naši dijaki so se v okviru projekta Plastic Pirates – Go Europa  povezali z mladimi iz Nemčije, Portugalske in Slovenije in tako aktivno prispevali k ohranjanju našega planeta.

Z uporabo različnih metod so 1. oktobra 2021 zbirali podatke o razširjenosti odpadkov v reki Vipavi in ob njej. Razdelili so se v štiri skupine. Vsaka skupina je obravnavala en vidik problematike odpadkov ( razvrščanje odpadkov glede na material, delež plastike za enkratno uporabo, plavajoči odpadki, vzorčenje večje mikroplastike v reki s posebno mrežo, dokumentiranje vzorčenja…)

Zbrane podatke vseh držav bodo strokovnjaki analizirali in objavili ter izdelali digitalni zemljevid.

Več o projektu si lahko preberete na naslovu plastic-pirates.eu/si/socialwall.

Dostopnost