Dragi osnovnošolci in starši, 2. marec 2022 je zadnji dan za:

  • gimnazija, športni oddelek: oddajo dokazil o izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za vpis v športni oddelek
  • umetniška gimnazija, likovna smer: oddajo prijave k opravljanju  preizkusa likovne nadarjenosti

Prijavo oziroma dokazila pošljite priporočeno po pošti  – za pravočasno prejeto se šteje še poštni žig z datumom 2. 3. 2022, lahko pa dokumente prinesite tudi osebno na šolo.
Veselimo se snidenja!

 

Dostopnost