Dijaki naše gimnazije so se v okviru Erasmusovega projekta Fake news in the age of democracy  med 7. in 11. februarjem z mentorico prof. Renato Bone udeležili delovne izmenjave v Frydlantu na Češkem.  V projektnih delavnicah so sodelovale šole iz štirih držav – Češke, Nemčije, Nizozemske in Slovenije. Medtem ko sta skupini iz Češke in Slovenije sodelovali v živo, so se nemški in nizozemski dijaki  vključevali v delo preko spletne povezave. Delavnice, ki so jih pripravili kolegi z Gimnazije Frydlant in univerze v mestu Brünn,  so bile namenjene pridobivanju spretnosti prepoznavanja lažnih novic, fotografij in lažne propagande v medijih in pridobivanju digitalnih  kompetenc.
Na ekskurzijah v sosednjem mestu Liberec in glavnem mestu Pragi  pa so dijaki poglabljali svoje znanje na številnih področjih, kot so umetnost in znanost. Krepili in poglabljali so jezikovne sposobnosti, tudi domovinsko zavest, ko so si v Pragi ogledali številne Plečnikove stvaritve in se v luči 150. obletnice njegovega rojstva ponosno poklonili njegovemu spominu.

Dostopnost