Spoštovani starši.

Živimo v času, v katerem se številne vsebine in stvari, ki dopolnjujejo in bogatijo šolanje naših otrok ter v njih spodbujajo željo po znanju, jih pripravljajo na zahteven jutri, krepijo njihovo samozavest, jim širijo obzorja in utrjujejo številne veščine, pojmujejo kot nadstandard. Čeprav bi želeli, da bi vse to bil preprosto standard.

Nadstandard so tečaji tujih jezikov, prve pomoči, dodatne priprave na maturo, obiski razstav, koncertov, filmov, prisotnost rojstnih govorcev pri urah tujih jezikov, nakup laboratorijskih halj, ureditev prostora za druženje … Ker želimo, da bi bili naši otroci, dijaki in dijakinje, deležni čim več takšnih vsebin, zbiramo v Šolskem skladu Gimnazije Nova Gorica tudi vaše prispevke.

Vabimo vas, da po svojih močeh prispevate s plačilom priložene položnice. Po zgledu sorodnih slovenskih šol predlagamo 50 evrov na leto, kar je 5 € na mesec. Lahko več, lahko manj, kolikor zmorete in želite, lahko v enkratnem znesku, dveh, petih, desetih obrokih.

Glavno vodilo pri porabi zbranih sredstev bo, da bodo namenjena vsebinam, ki zadevajo najširši krog dijakov in dijakinj, in ne zgolj peščico. Težko je že danes točno napovedati, čemu, ker ne vemo, v kolikšni meri se boste odzvali in koliko denarja nam bo uspelo zbrati. Prednost bi dali nakupu laboratorijskih halj za pouk kemije in izvedbi tečaja prve pomoči.

V šolskem skladu se sicer zbirajo sredstva tudi za socialno ogrožene otroke, vendar je to vodeno na drugi postavki in ni vsebina tega nagovora.

Verjamemo, da je ob številnih stroških in izdatkih, ki jih imamo in imate, vsakršna spodbuda, da še dodatno prispevate, lahko nelagodna. A ta je zagotovo vredna.

V upanju, da bomo vsi skupaj ponosni na zbrana sredstva vas lepo pozdravljamo.

Upravni odbor Šolskega sklada Gimnazije Nova Gorica.

TRR za nakazilo vplačil v Šolski sklad: SI56 01100 603 0695 382             Sklic – referenca: SI 00 922000

Dostopnost