Okoljska problematika predstavlja v sodobnem svetu zelo pereč problem. Modna industrija in z njo povezana “hitra moda” spadata med največje onesnaževalce okolja, novo oblačilo namreč kaj kmalu postane obremenjujoč odpadek za naš planet. Da bi spodbudili k bolj odgovornemu ravnanju, na šoli organiziramo akcijo menjave rabljenih oblačil.

Zbiranje bo potekalo od ponedeljka, 6. junija, do petka, 10. junija, deset minut pred začetkom pouka ter v glavnem odmoru v avli pri glavnem vhodu. Prinesite največ tri oblačila.

22. in 23. 6. boste lahko v učilnici 1 od 13.30 do 15 izmenjali oblačila.

Vabljeni torej, da svoja odvečna oblačila zamenjate za »nova« in s tem narišete nasmeh na obraz sebi in drugim. Veseli bomo, če se boste odzvali v čim večjem številu.

 

Dostopnost