Zadnji dan za prijavo v redni izobraževalni program MATURITETNI TEČAJ, je v ponedeljek, 5. septembra 2022. 
Prijavnico lahko pošljite priporočeno po pošti ali pa prinesite osebno na šolo. Dostopna je na spletni strani https://e-uprava.gov.si/podrocja/izobrazevanje-kultura/srednja-sola/vpis-v-maturitetni-tecaj.html
 
Dodatne informacije dobite na povezavah
 
Dostopnost