Na Cerju smo dijaki in dijakinje iz 2. f z mentorji (Marko Krumberger, Bogdan Vrčon in Janina Žorž) uredili Učno pot Gimnazije Nova Gorica, s katero spoznate domorodne/tujerodne in invazivne vrste na Krasu. Namen je ozaveščati javnost o problematičnosti vnašanja tujerodnih vrst v naravno okolje. Učna pot v naravi je podprta s spletno stranjo, ki si jo lahko ogledate tukaj

Lepo vabljeni na učno pot na Cerje in na spletno stran.

 

Dostopnost