Na novogoriški gimnaziji želimo s spodbujanjem strukturiranih razprav med mladimi in odločevalci prispevati k aktivnejšemu državljanstvu in višji stopnji demokratične participacije.

Odlično priložnost za razpravljanje o perečih vprašanjih jim ponujata predmet aktivno državljanstvo in sodelovanje v projektu Šola ambasadorka EP. Omogočata jim, da bodo med šolanjem pridobili znanje in veščine, ki jih bodo opolnomočile, da bodo postali aktivni državljani in s svojim družbenim in političnim angažmajem vplivali na svet, v katerem živijo.

Znanje usvajajo na različne načine, s predavanji, pogovori in z aktivnim sodelovanjem v različnih delavnicah. Tako so se v marcu seznanili z osnovnimi koncepti demokracije in aktivnega državljanstva ter spoznali cilje, definirane v Strategiji EU za mlade 2019-2027. Ko so se pogovarjali  o slednjih, so se jih najbolj dotaknile naslednje teme: kakovostna zaposlitev za vse, mentalno zdravje in dobro počutje, povezanost Evropske unije z mladimi in enakost spolov. Svoje predloge, kako uresničiti cilje na teh štirih področjih, ki se jim zdela še posebej aktualna, so predstavili odločevalcem: ministru za Slovence v zamejstvu in po svetu Mateju Arčonu, evropski poslanki Ireni Jovevi, državni svetnici magistri Eleni Zavadlav Ušaj in županu MONG Samu Turelu. Sledila je zanimiva razprava. Naši dijaki so ponovno dokazali, da s svojimi pobudami na področju družbeno izredno pomembnih tem aktivno iščejo rešitve in so pomemben del družbe, ki že danes kroji prihodnost.

Mentorji EPAS in AD

Dostopnost