Znanje jezikov nas povezuje in omogoča boljše razumevanje drugih kultur. Opremljeni z znanjem jezikov lahko mladi, jutrišnji odrasli, laže odidejo na študij ali delo v druge evropske države.

Tekmovanje Juvenes Translatores dviguje ozaveščenost glede pomena prevajalskega znanja in potrebe po drugačnem videnju prevajanja – kot sredstva posredovanja med jeziki – v okviru učenja jezikov.

V četrtek, 23. novembra, je tudi na naši šoli potekalo prevajalsko tekmovanje Juvenes Translatores, ki se ga je udeležilo pet dijakinj:

Sara Farsure in Ema Modrijan (3.c), Zala Bremec in Leja Gril (3.e) ter Zarja Poljanec Purg (3.g)

Generalni direktorat za prevajanje bo imena zmagovalcev objavil v začetku februarja 2024.

Držimo pesti za čim boljšo uvrstitev naših dijakinj!

 

 

Dostopnost