➡️ 5 podpornih institucij
➡️ 9 srednjih šol
➡️ več kot 200 dijakov iz Slovenije in zamejstva
➡️ 5 podjetij
➡️ več kot 10 mentorjev
Prve tri dni udeleženci s pomočjo mentorjev ideje razvijajo v poslovni model.
Zadnji dan vsi poslovne modele predstavijo pred podjetniško komisijo v Primorskem tehnološkem parku.
Na delavnicah so sodelovali tudi dijaki naše gimnazije in se ogromno naučili.
Dostopnost