Vabimo te, da sodeluješ v participativnem proračunu na naši šoli!
Kaj, kako, zakaj?!
Če obiskuješ tretji letnik, ti zadev ni treba posebej razlagat, če nisi tretji – POZOR! Prejšnji mesec so tretji letniki v okviru predmeta Aktivno državljanstvo razpravljali o tem, kako in zakaj bi se posameznik aktivno vključeval v skupnost, katere del je. Zato so se pogovarjali tudi o naši šolski skupnosti in o tem, kako in s čim bi dopolnili, izboljšali šolski prostor ali šolske vsebine, da bi od tega imeli koristi vsi, ki šolo obiskujete. Oblikovali so 46 takih predlogov za participativni proračun. Komisija je skupaj z ravnateljem pregledala oddane predloge. Morala je izločiti tiste predloge, katerih izvedba bi presegala finančna sredstva, ki so na voljo in tiste, ki so v trenutnih pogojih neuresničljivi ali pa niso v skladu s šolsko zakonodajo in predpisi. Nekaj predlogov je bilo po vsebini enakih in so zato združeni. Predlagali so tudi izboljšave, ki se tičejo vzdrževanja in popravil. Slišimo in bomo popravili.
Predlogi so zbrani, zdaj pa izberite tiste, kaj naj se uresničijo!
Na seznam za glasovanje se je na koncu uvrstilo 7 predlogov. Na voljo je 1500 evrov za uresničitev tistih predlogov, ki jim boste namenili največ glasov oziroma največ točk. Glasujete vsi dijaki gimnazije.
Kako poteka glasovanje?
Na voljo imaš 3 glasove, ki jih lahko podeliš trem predlogom. Najljubšemu in po tvoje najbolj smotrnemu predlogu podeliš 3 točke, drugemu takšnemu 2 točki in tretjemu 1 točko. Seznam predlogov najdeš spodaj.
Vsak naslov predloga je hkrati link do vsebine predloga – prosim oglej si vsebino. Ko sprejmeš odločitev, katerim trem predlogom gredo tvoji glasovi, pa v obrazec za glasovanje (link do obrazca je še bolj spodaj) vneseš nazive teh treh predlogov.
Glasuješ lahko do srede, 3. 4. 2024, do polnoči na tej povezavi: https://www.1ka.si/a/362cfa4a
Seznam predlogov za glasovanje (s povezavo do predloga na portalu, kamor so bili vnešeni predlogi):
1. Šolski ples
2. Namestitev table, za krožke ki jih naša šola ponuja
3. Prostor za druženje v avli in pri ograji ob stopnišču
4. Krožek odrske tehnike
5. Ureditev šolskega atrija v prostor za druženje
6. Polnilna postaja za polnjene telefonov v avli
7. Prostor za učenje, namenjen dijakom
 
Dostopnost