Ekskurzija geografskih maturantov v Slovensko Istro

Dijaki, ki se pripravljajo na maturo iz geografije, so petek preživeli na terenskih vajah v Slovenski Istri. Z osnovnimi fizično- in družbenogeografskimi značilnostmi območja so se dijaki seznanili na razgledišču na gradu Socerb. Nato smo ob Rižani, pri zaselku Žgani, opravili vajo iz hidrogeografije (ocenjevanje pretoka vodotoka ter osnovnih fizikalno-kemijskih značilnosti vode). Družbenogeografsko vajo kartiranja funkcij stavb s pomočjo GIS aplikacije na pametnih telefonih so opravili v središču Kopra, rezultate v GIS smo pregledali v prostorih UP Fakultete za humanistične študije. Terenski dan so nadaljevali v Strunjanu, kjer so obdelali vsebine, povezane z geografijo morij in obalnim reliefom. Sončno vreme in prekrasni razgledi so maturantom omogočili izkustveno terensko in raziskovalno delo. Za izvedbo terenskega dela se zahvaljujemo sodelavcem Oddelka za geografijo FHŠ UP.

Zlati maturanti 2020

Še nobena generacija maturantov se ni prebijala skozi takšne pogoje priprav na maturo v razmerah epidemije, kot letošnja. Zato smo ponosni na vaš trud, delo učiteljev in potrpljenje staršev ob skupnem vztrajanju na poti do cilja. Zlati maturantje Gimnazije Nova Gorica 2020 so Klara Križnič (4.A), Julija Baša in Simon Stamboldžioski (4.B), Matej Gorjup (4.C) in Mojca Božič (4.E). Nagrade so dobili tudi maturanti, ki so se izkazali vsa 4 leta z odličnim uspehom in tisti, ki so s svojim požrtvovalnim delom v izvenšolskih dejavnostih in uspehih na drugih področjih pokazali visoke standarde Gimnazije Nova Gorica.
Vsem letošnjim maturantom želi kolektiv Gimnazije Nova Gorica veliko osebnega in strokovnega uspeha! Pogrešali vas bomo, zato se kdaj pa kdaj še vrnite na obisk!

Maturante je v kratkem govoru pozdravil ravnatelj Andrej Šušmelj

Maturante je nagovoril še Uroš Zavrtanik, nekdanji maturant novogoriške gimnazije, sedaj mladi raziskovalec v laboratoriju za biofizikalno kemijo na Katedri za fizikalno kemijo Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani ter prejemnik Prešernove nagrade za raziskavo o medsebojnem prepoznavanju beljakovin.

Zlati maturanti ob ravnatelju in razrednikih 4. letnika.

Učbeniški sklad 2020/2021 za dijake

Vsako leto vas ob koncu šolskega leta seznanimo, katera učna gradiva boste potrebovali v prihodnjem šolskem letu in vam ponudimo možnost izposoje učbenikov iz učbeniškega sklada. Ker so razmere letos drugačne kot sicer, si lahko sezname pogledate na spletni povezavi http://gimnazijang.splet.arnes.si/o-soli/knjiznica/, ali pa si lahko delovne zvezke nabavite tudi preko ponudnika Kopija nova in sicer na povezavi: https://www.kopija-nova.si/ss?pmr=2rs&pmid=j821x0heot7q. Za vse ostale informacije se lahko obrnete na knjižničarko in sicer preko elektronske pošte tina.kogoj@gimng.si in na telefon 05 335 418.
Skrbnica učbeniškega sklada in knjižničarka Tina Kogoj

eNagovor ravnatelja pred Dnevom državnosti

Drage dijakinje in dragi dijaki, spoštovani starši in kolektiv Gimnazije Nova Gorica,
za uvod si najprej oglejmo kratek film našega dijaka Alena Murenca »Moj dan v karenteni«, ki prikazuje, kaj smo do nedavnega preživljali.

Za nami je šolsko leto, kot ga novejša zgodovina ne pomni. Pandemija Covid-19 je na celotnem planetu posegla v življenja ljudi in prekinila ustaljene načine procesov v vseh oblikah. V petek, 13. marca letos, smo ob polovični obiskanosti pouka zaprli šolo in z negotovostjo pričakovali nadaljevanje pouka na daljavo. Mnogi so bili precej pesimistični, da takšna oblika ne bo nikoli delovala, kljub temu pa so se učitelji skupaj z dijaki učili prilagajanja novim razmeram in iz tedna v teden je pouk na daljavo tekel vse bolje. Kot je povedala ministrica za šolstvo Kustečeva, se lahko v Sloveniji celo pohvalimo, da smo bili na področju šolstva v pandemiji tretja najbolj uspešna država v Evropski uniji.

Gimnazija Nova Gorica se ni izkazala samo ob nadpovprečni kakovosti pouka na daljavo v primerjavi z drugimi gimnazijami, še veliko bolj smo izstopali z izvenšolskimi projekti, v katerih smo pokazali, kaj zmoremo kljub omejevalnim ukrepom epidemije.  Že pred epidemijo smo v dveh tednih gostili kar dva visoka obiska ekscelenc francoske veleposlanice Florence Ferrari in ruskega veleposlanika Timurja Ejvazova. Naše dijakinje so bile gostje na nacionalnem radiu  z maturitetno temo, dijaki so na daljavo tekmovali z vrstniki z vsega sveta v sestavljanju in odpiranju fizikalnega sefa, med epidemijo so naši dijaki likovnega oddelka umetniške gimnazije sodelovali pri oblikovanju za projekt Muca CUPatarica, ki so ga obiskali trije župani z obeh strani meje. Kljub epidemiji smo postavili razstavo likovnih del ruskih dijakov iz Dubne ob 75-letnici zmage in med prepovedjo gibanja med občinami po domovih zbirali dela naših dijakov, ki so potovala na razstavo v rusko Dubno.  Prejeli smo dve zahvali ruskega veleposlaništva za vzdrževanje prijateljskih odnosov med Slovenijo in Rusijo kljub tem težkim časom. Včeraj pa je prispela še čudovita novica, da je Gimnazija Nova Gorica v Sloveniji prva šola ambasadorka Evropskega parlamenta! Ne, nič od tega ni bilo naključno, vse je sad dolgoletnega in vztrajnega dela.

Jutrišnji dan državnosti je praznovanje spomina na 25. junij 1991, ko je Slovenija s Temeljno ustavno listino o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije postala formalno neodvisna država. Mnogi pravijo, da Slovenci še nikoli nismo bili tako enotni kot v letih 1990 in 1991.  Mnogi tudi menijo, da Slovenci v teh letih samostojnosti še nikoli nismo bili tako razdvojeni kot smo sedaj.

Gimnazija Nova Gorica si bo prizadevala za skupno boljšo prihodnost, ker smo pokazali, kaj zmoremo učitelji, dijaki in starši skupaj. Ne, ker bi bili vsi dijaki enako nadarjeni, ravno tako ne učitelji, velja pa tudi za starše. Pomembna je povezanost in skupno delovanje. Pomembna je odprtost do dialoga in novih izzivov, pomembne so popolnoma nove izkušnje, ki jih lahko koristno uporabimo. Pokazali smo, da smo lahko v izzivih težavnih razmer še boljši. Tu se spomnim besed nekdanjega predsednika, ki jih je izrekel junija 1991: »Nič več ne bo tako, kot je bilo.« Danes si drznem napovedati, da po epidemiji covid-19 in z izkušnjami pouka na daljavo tudi v šolstvu nič več ne bo, kot je bilo. In vem, da bomo zmogli vse izzive, ker jih bomo zmogli skupaj.

Našim letošnjim maturantom želim uspeh na maturi, vsem dijakom, staršem in kolektivu pa prijetne zaslužene počitnice!

Sedaj pa vas vabim, da si v okviru kulturnega dela virtualne prireditve pred Dnevom državnosti ogledate filme iz projekta Festivalko 2020, zbirko filmskih stvaritev dijakov in profesorjev, ki so jih na daljavo ustvarjali v gledaliških in filmskih delavnicah umetniške gimnazije.

Andrej Šušmelj,
ravnatelj

Uspeh naših dijakov na natečaju v Dubni

Dijaki 2.F razreda so se skupaj z dijakinjo  3.c  Anjo Sarjanović udeležili likovnega natečaja na temo kulture in zgodovine slovanskih narodov v ruskem mestu Dubna, s katerim je pobratena Nova Gorica. Zaradi prekinjenega letalskega prevoza so slike potovale v Rusijo poldrugi mesec. Po prihodu v Dubno so  požele veliko uspeha. Šestčlanska žirija jih je ocenila takole:
Nominacija Grafika, starost 16 – 17 let

  1. mesto Lana Černe, Nikola Tesla, 2020
  2. mesto Anja Antončič, Ilirija oživljena, 2020
  3. mesto Greta Trošt, Prvi polet Edvarda Rusjana, 2020
  4. mesto Hana Furlan, Valentin Vodnik, 2020

prav tako  3.mesto Sara Stevanović, Dušan Silni, 2020
prav tako 3. mesto Vita Puc, Edvard Rusjan pred Solkanskim mostom, 2020

Nominacija Kompozicija iz cirilskih črk

  1. mesto Anja Sarjanović, Izgubljena v sanjah, 2020

Vsem tekmovalcem in mentorju prof. Bogdanu Vrčonu iskrene čestitke!

Vpis v 1. letnik

Spoštovani devetošolci,

najprej iskrene čestitke ob uspešno zaključeni osnovni šoli. Veseli nas, da ste za nadaljevanje vašega šolanja izbrali prav Gimnazijo Nova Gorica. V letošnjem šolskem letu je marsikaj drugače. V skladu z  navodili MIZŠ in NIJZ bomo izvedli vpis v 1. letnik na vseh programih na daljavo. Podrobna navodila boste v prihodnjih dneh prejeli po pošti in na e-naslove, ki ste jih navedli v prijavah za vpis. Prosimo, da elektronsko pošto redno pregledujete. V primeru dodatnih vprašanj  se obrnite na naši svetovalni delavki Tejo Puc in Nadjo Šuligoj Kunilo.

Lepe počitnice, vidimo se jeseni!

Izšla je knjiga Eve Hočevar “Fill in the blanks for me / Me, Myself, & Noah”

Držati v rokah svojo knjigo je prav poseben občutek. Nepozaben. Vznemirjenje, porojeno ob nastajanju besedila, se sprevrže v izpolnitev, ponos, zadovoljstvo…
Eva Hočevar je dijakinja drugega letnika umetniške gimnazije, smer gledališče in film. Njen knjižni prvenec v angleščini vključuje dve kratki zgodbi z naslovom Fill in the Blanks in Me, Myself, & Noah. Obe zgodbi sta bili nagrajeni s priznanjem za posebno omembo na literarnem natečaju Bodi pisatelj/pisateljica, ki ga vsako leto razpiše Pionirski dom – center za kulturo mladih, prva leta 2019, druga 2020.
Ilustratorki Lara Ličen in Nuša Valerijev sta Evini sošolki in najboljši prijateljici. Lara in Nuša sta Evi pri izdelavi knjige hitro podali roko, saj sta svoje ideje in domišljijo s pomočjo barv prenesli na papir in ustvarili krasne ilustracije. Pred seboj imamo zgodbo, kot jo vidijo trije pari oči najboljših prijateljic. Z roko v roki … kot na naslovnici.
Iskrene čestitke avtoricam in mentorici Martini Kobal!

Uveljavljanje dosežkov za dodelitev Zoisove štipendije

1. junija 2020 je začel veljati Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19, ki prinaša tudi spremembe na področju štipendiranja. Zakon določa, da bodo lahko kandidati za dodelitev Zoisove štipendije ob prehodu med ravnmi izobraževanja v šolskem letu 2020/2021 uveljavljali izjemni dosežek, ki so ga dosegli v šolskem letu 2017/2018 in v šolskem letu 2018/2019. Vlagatelji vloge za dodelitev ali nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije v šolskem letu 2020/2021 bodo lahko uveljavljali izjemni dosežek, ki so ga dosegli v času izobraževanja na ravni izobraževanja, za katero uveljavljajo Zoisovo štipendijo, pri čemer lahko ponovno uveljavljajo izjemni dosežek, ki so ga sicer uveljavljali oziroma bi ga uveljavljali v šolskem letu 2019/2020.

Bronasta priznanja na tekmovanju iz ruščine

Državno tekmovanje iz ruščine v letošnjem šolskem letu zaradi epidemije ni moglo biti izpeljano do konca, izpeljali  smo le tekmovanje na šolski ravni. V skladu z pravilnikom Sekcije učiteljev ruščine smo se 5. junija odločili, da se bronasto priznanje podeli vsem dijakom, ki bi se na podlagi rezultatov šolskega tekmovanja uvrstili na državno tekmovanje.

BRONASTO PRIZNANJE prejmejo:
Osnovna razen
Katarina Gomiršek, 3.C
Lara Kompara, 3.A
Lara Remškar, 3.B
Tomaž Markočič, 3.A
Višja raven
Tine Abram, 3.C

Podelitev priznanj bo jeseni v Ljubljani. Čestitke vsem tekmovalcem in mentorici!

Urejena in uspešna šola, ki dijake vzgaja in izobražuje v odgovorne in ustvarjalne ljudi, pripravljene na nadaljnje izobraževanje.

PROJEKTI

Dostopnost