Razpis DM

Gimnazija  Nova Gorica razpisuje prosta delovna mesta z naslednjimi pogoji za zasedbo: 1 Naziv DM: Svetovalni delavec Opis del in nalog: Svetovano delo in druge naloge v skladu z opisom DM v Pravilniku o organizaciji dela in sistemizaciji  delovnih  mest, objavljenem...

Razpis DM

Gimnazija Nova Gorica razpisuje prosta delovna mesta z naslednjimi pogoji za zasedbo: 1. Naziv DM: Učitelj športne vzgoje Opis del in nalog: Poučevanje in druge naloge v skladu z opisom DM Izobrazbeni pogoji za zasedbo DM: Visokošolska izobrazba 2. stopnje oz....
Dostopnost