ERASMUS+ FAKE NEWS in the Age of Democracy

ERASMUS+ FAKE NEWS in the Age of Democracy Naša šola se že tretjič zaporedoma vključuje v Erasmus+ program, tokrat z novo projektno temo: Fake news in the Age of Democracy. V projektu sodelujemo štiri evropske gimnazije: (Gimnasium Frydlant, Češka; Paul Klee Gymnasium...

Erasmusplus Wasser – flüssige Nachbarschaft

Naša projektna tema: Wasser – flüssige Nachbarschaft (Voda- naša gibljiva soseščina) V tem delu povzemamo nekaj bistvenih aspektov iz pogodbe, da bi orisali projektno delo prihajajočih dveh let. Izvedba projekta je skupna ideja večine kolegov partnerskih šol, nastala...

Erasmus+ – projekt Fin de siècle

Gimnazija Nova Gorica je vključena v projekt ERAZMUS+ STRATEŠKO PARTNERSTVO. Na prvem mednarodnem strateškem sestanku v Frydlantu na Češkem smo dokončno določili glavne smernice in potek projekta. V projekt so poleg Gimnazije Nova Gorica vključene še štiri evropske...

Mednarodna izmenjava z Dubno (Rusija)

Naša šola je pobratena s Srednjo splošnoizobraževalno šolo št. 1. Moskovske oblasti v ruskem mestu Dubna. Med šolama že tri leta potekajo intenzivne izmenjave. V času jesenskih počitnic v šolskem letu 2014/15 so dijaki naše šole gostovali pri ruskih sovrstnikih in...

Obogateno učenje tujega jezika-3 (OUTJ-3)

Šola sodeluje v projektu Zavoda RS za šolstvo Obogateno učenje tujega jezika-3 (OUTJ-3), s katerim smo pridobili dva učitelja – matična govorca angleščine in francoščineLauro Lee Jensen in Samuela Farsurea. Koordinatorica v projektu Obogateno učenje tujega jezika je...

The EU: a free cultural exchange area (Projekt ERASMUS+)

Gimnazija Nova Gorica je bila v šolskih letih 2009/2010 in 2010/2011 vključena v mednarodni projekt Comenius z naslovom Euro-Vision-School-Contest. Glavna koordinatorica projekta je bila Gimnazija Grabbe iz Detmolda (Nemčija) (zavihek Schulleben...
Dostopnost